Usługi pokrewne

Klient Usługa

Pozycjonowanie

nieruchomości

na rynku

Due

Diligence

Wyszukiwanie partnerów handlowych

Obsługa procedur administracyjnych

Analiza

opłacalności

Serwisowanie placówki

Odtwarzanie dokumentacji projektowe
Najemcy

X

X

X

X

X

X

Inwestorzy

X

X

X

X

X

X

X

Zarządcy

X

X

X

X

X

X

Deweloperzy

X

X

X

X

X

X

Właściciele nieruchomości

X

X

X

X

X

X

X

Użytkownicy

X

X

X

X

X

X

 

 

X