Informacje kontaktowe

Forecco Sp. z o.o.

ul. Wilcza 31 lok.1a , 00-544 Warszawa

+48(22) 400 10 88

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000 371405 NIP 7010271141 REGON 142548570

Zapytanie